Termorezistanslar ve Termokupllar

Termorezistanslar -200 to +850°C’ye kadar, özellikle endüstride ve laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Düşük sıcaklıklarda termokupla göre daha doğru değer verirler. 400°C dereceye kadar standart tip termorezistanslar, 400°C ve 850°C arası ise özel tip termorezistanslar kullanılır. Termorezistanslar için dikkate alınması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan biri üzerine uygulanan akımın küçük de olsa bir sıcaklık değişimine neden olabilmesidir. Diğer önemli unsur da akım taşıyan tellerin kendi direncidir. Termorezistanslar ; sıcaklığa bağlı olarak direnç değerinin değişmesi ile elde edilen bir sıcaklık sensörüdür. Sarımlı direnç prosese daldırılarak sabit bir akım uygulanır. Sıcaklık değişimine bağlı olarak sarımlı direncin değeri değişir ve üzerinden geçen sabit akımla değişen bir gerilim elde edilir. Termorezistansın klemens terminali ile ölçüm cihazı arasında bakır iletkenli kablolar kullanılır. Bağlantı kablosu 10 metreye kadar olan rezistans termometre ve kablosu 2 telli x 1,5mm, 10 metreden 150 metreye kadar 3 telli x 1,5mm ve 150 metreden sonra 4 telli x 1,5mm olarak bağlanır. Termokupllar (ısıl çift), endüstride sıcaklık ölçümlerinde çok farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Çeşitli tipler ile -200°C’den +1600°C’ye kadar geniş sıcaklık aralığında ölçüm yapabilirler. Verilen maksimum çalışma değerleri hava için geçerlidir, aşındırıcı ve korozyana sebep olan gaz ortamlar için geçerli değildir.Genellikle korozyana maruz kalmamaları için termoveller kullanılır. Zaman zaman malzemede dikkat edilmesi gereken mukavemetinden ziyade korozyon direncidir. Termokupllar, farklı iki metal alaşımın uçlarının birbiri ile kaynaklanması ile oluşturulan basit sıcaklık ölçü elemanıdır. Kaynak noktası sıcak nokta, diğer açık iki uç soğuk nokta (veya referans noktası) olarak adlandırılır. Termokupllar bu iki nokta arasındaki sıcaklık farkından doğar. Bu iki nokta arasındaki sıcaklık farkına orantılı, soğuk nokta uçlarında mV seviyelerinde gerilim üretilir. Bu gerilim kullanılan metal alaşımların türlerine göre 1° başına 1 ile 70 µ V düzeylerinde olmaktadır.

Alt Kategoriler